PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. §-ának (4) bekezdése és 19. §-ának (1) bekezdése alapján a legfőbb ügyész

pályázatot hirdet

Központi Nyomozó Főügyészség
Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség(3)
Főváros
fővárosi kerületi ügyészségek(15)
Bács-Kiskun megye
Kecskeméti Járási Ügyészség, Kalocsai Járási Ügyészség és Kiskőrösi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(2)
Kecskeméti Járási Ügyészség, Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség és Kunszentmiklósi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(3)
Bajai Járási Ügyészség és Kiskunhalasi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Békés megye
Gyulai Járási Ügyészség és Békéscsabai Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(2)
Battonyai Járási Ügyészség és Orosházi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Miskolci Járási Ügyészség(4)
Encsi Járási Ügyészség(1)
Mezőkövesdi Járási Ügyészség(1)
Ózdi Járási Ügyészség(2)
Szerencsi Járási Ügyészség(1)
Csongrád-Csanád megye
Szegedi Járási Ügyészség, Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség és Makói Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(2)
Fejér megye
Székesfehérvári Járási Ügyészség(3)
Székesfehérvári Járási Ügyészség és Sárbogárdi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Győr-Moson-Sopron megye
Győri Járási Ügyészség és Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Győri Járási Ügyészség és Soproni Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szolnoki Járási Ügyészség és Jászberényi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Szolnoki Járási Ügyészség és Kunszentmártoni Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Szolnoki Járási Ügyészség és Mezőtúri Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Karcagi Járási Ügyészség és Tiszafüredi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Komárom-Esztergom megye
Esztergomi Járási Ügyészség(1)
Pest megye
Budakörnyéki Járási Ügyészség és Dabasi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Budaörsi Járási Ügyészség és Érdi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Ceglédi Járási Ügyészség és Monori Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Ceglédi Járási Ügyészség és Nagykőrösi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Dunakeszi Járási Ügyészség és Szentendrei Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Dunakeszi Járási Ügyészség és Váci Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Gödöllői Járási Ügyészség és Monori Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Gödöllői Járási Ügyészség és Nagykátai Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Nagykátai Járási Ügyészség(1)
Somogy megye
Kaposvári Járási Ügyészség és Siófoki Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Marcali Járási Ügyészség és Nagyatádi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Nyíregyházi Járási Ügyészség, Kisvárdai Járási Ügyészség és Nyírbátori Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Fehérgyarmati Járási Ügyészség, Mátészalkai Járási Ügyészség és Vásárosnaményi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(2)
Tolna megye
Szekszárdi Járási Ügyészség(2)
Szekszárdi Járási Ügyészség és Paksi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Dombóvári Járási Ügyészség és Tamási Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Vas megye
Szombathelyi Járási Ügyészség és Sárvári Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Szombathelyi Járási Ügyészség és Kőszegi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Veszprém megye
Veszprémi Járási Ügyészség és Ajkai Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Veszprémi Járási Ügyészség és Pápai Járási Ügyészség, változó szolgálati hely(1)
Zala megye
Nagykanizsai Járási Ügyészség(1)

ügyészségi fogalmazói álláshely betöltésére 1 év határozott időre, a Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség fogalmazói álláshelyein elsősorban ügyészségi nyomozási szakterületre.

Az ügyészségi fogalmazó kinevezésekor az ügyészségi szolgálati viszony létesítésével egyidejűleg legfeljebb hat hónap próbaidő is kiköthető.

Az ügyészségi fogalmazók kinevezésének feltételeit az Üjt. 109. §-ának (1) és (3) bekezdései, továbbá a 11. §-ának (4) és (4a) bekezdései állapítják meg. Ezek többek között: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi jogi végzettség. Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak, és nem folytathat politikai tevékenységet.

A fogalmazói kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A fogalmazó járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak.

Pályázni lehet a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen a pályázati határidőig elérhető adatlap elektronikus kitöltésével, elküldésével, és az adatlap benyújtásának megerősítésével

2021. július 9. napjáig.

A pályázatot benyújtottnak tekintjük, amennyiben a pályázó az adatlapot kitöltötte, és a pályázat további dokumentumaival együtt elektronikusan elküldte, a regisztrációs számot tartalmazó válasz e-mailre pályázati szándékát 24 órán belül megerősítette.

A pályázás feltétele, hogy a pályázó a benyújtással egyidejűleg hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez az elektronikus pályázati felületen elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatlap a benyújtást követően utóbb nem módosítható. Az adatok helyesbítésére a pályázónak a pályázásra nyitva álló határidőben van lehetősége a teljes adatlap újbóli benyújtásával. A pályázatban kizárólag a legutolsónak benyújtott adatlapon közölt adatokat és az ahhoz mellékelt dokumentumokat vesszük figyelembe.

A pályázat további, az elektronikus felületen csatolni kért dokumentumai az alábbiak:

 1. A pályázó aláírt, fényképes, géppel írott részletes, magyar nyelvű, hagyományos (mondatokban fogalmazott) szakmai önéletrajza. A szakmai önéletrajz tartalmazza a pályázó szakmai érdeklődési körét, szakdolgozatának témáját, a témaválasztás indokait, esetleges tudományos munkáját, publikációinak felsorolását.
 2. Az adatlap egyes adatait igazoló okiratok különösen:
  • a jogi végzettséget igazoló eredeti oklevél, ennek hiányában végzős joghallgatóknál a felsőoktatási intézmény által a tanulmányok befejezéséről kiállított eredeti igazolás, amelynek tartalmaznia kell az oklevél minősítését is (a jogi végzettséget igazoló oklevél, a közjegyző által hitelesített másolata vagy a tanulmányok befejezéséről kiállított igazolás – legkésőbb az első személyes meghallgatás időpontjáig – abban az esetben pótolható, ha a pályázó rendes záróvizsga időszaka a pályázati határidőt követően ér véget);
  • a jogi végzettséget igazoló oklevél magyar nyelvű mellékletei;
  • az idegennyelv-ismeretet igazoló okirat (kizárólag államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány; nemzetközi nyelvvizsga csak akkor vehető figyelembe, ha a honosítás megtörtént, ez utóbbi esetben az erről szóló dokumentum is szükséges; egyetemi lektorátusi vizsga nem tüntethető fel);
  • a szakmai gyakorlatról, különösen az ügyészségi szakmai gyakorlatról szóló igazolás;
  • a Kozma Sándor Tudományos Pályázaton való részvételről szóló igazolás.
 3. A pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata, továbbá nyilatkozatok arról, hogy büntetlen előéletű, cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem áll [Üjt. 109. § (1) bekezdés], tagja-e pártnak, és politikai tevékenységet folytat-e, amennyiben igen, vállalja, hogy a pályázat elfogadása esetén kinevezéséig azt megszünteti.

A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a magyar állampolgárságot igazoló okiratot a pályázathoz nem kell csatolni. A pályázatot elnyert személynek külön felhívásra kell igazolni hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal azt a tényt, hogy az Üjt. 11. §-a (4) bekezdésének a)–f) pontjában foglaltak vele szemben nem állnak fenn.

A pályázó a meghallgatás időpontjáról, továbbá a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül pályázata eredményéről az adatlapon megadott e-mail-címen kap tájékoztatást.

A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, továbbá ha a pályázó

 • a pályázati határidőig elektronikusan elérhető adatlapot nem töltötte ki, nem küldte el, illetve benyújtását nem erősítette meg az erre felszólító elektronikus levélre,
 • a pályázatot hiányosan küldte el, és a hiánypótlására irányuló felszólításnak az abban megjelölt idő alatt nem tett eleget [Üjt. 19. § (4) bekezdés],
 • nem felel meg a kinevezés feltételeinek.

Az elbírálásnál a tanulmányi eredmények és nyelvtudás mellett a pályázó tudományos-szakmai tevékenysége, az ügyészség iránti érdeklődése (ügyészségi szakmai gyakorlat, Kozma Sándor Tudományos Pályázaton elért helyezés, szakdolgozat témaválasztása) is szerepet játszik. A Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség fogalmazói álláshelyére benyújtott pályázat esetén a nyomozó hatósági vagy más vizsgálói tapasztalat előnyt jelent.

Ez a pályázati hirdetmény megjelenik az Ügyészségi Közlönyben, valamint az ügyészség honlapján (www.ugyeszseg.hu).A pályázati adatlap kitöltéséhez technikai, illetve érdemi segítséget a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen megadott telefonos elérhetőségeken kérhetnek.

Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály