PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

 

 

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. §-ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész

 

pályázatot hirdet

 

Központi Nyomozó Főügyészség
Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség (1)
Fővárosi Nyomozó Ügyészség (1)
Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség (1)
Győri Regionális Nyomozó Ügyészség (1)
Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség (1)
Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség (1)
Fővárosi Főügyészség
fővárosi kerületi ügyészség (10)
Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség
Kecskeméti Járási Ügyészség, Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség és Kunszentmiklósi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Kalocsai Járási Ügyészség, Kiskőrösi Járási Ügyészség és Kecskeméti Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Bajai Járási Ügyészség, Kiskunhalasi Járási Ügyészség és Kecskeméti Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség
Mezőkövesdi Járási Ügyészség, Szerencsi Járási Ügyészség és Miskolci Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Ózdi Járási Ügyészség és Miskolci Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Fejér Vármegyei Főügyészség
Székesfehérvári Járási Ügyészség (1)
Dunaújvárosi Járási Ügyészség és Székesfehérvári Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség
Debreceni Járási Ügyészség (1)
Berettyóújfalui Járási Ügyészség és Debreceni Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Heves Vármegyei Főügyészség
Egri Járási Ügyészség (2)
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség
Szolnoki Járási Ügyészség és Jászberényi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Szolnoki Járási Ügyészség és Karcagi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség
Komáromi Járási Ügyészség és Tatabányai Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Pest Vármegyei Főügyészség
Budaörsi Járási Ügyészség, Érdi Járási Ügyészség és Budakörnyéki Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Ceglédi Járási Ügyészség, Nagykőrösi Járási Ügyészség és Budakörnyéki Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Dabasi Járási Ügyészség és Budakörnyéki Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Gödöllői Járási Ügyészség, Nagykátai Járási Ügyészség és Budakörnyéki Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Nagykőrösi Járási Ügyészség, Ceglédi Járási Ügyészség és Budakörnyéki Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Somogy Vármegyei Főügyészség
Kaposvári Járási Ügyészség, Marcali Járási Ügyészség és Fonyódi Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Kaposvári Járási Ügyészség és Siófoki Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség
Nyíregyházi Járási Ügyészség, Kisvárdai Járási Ügyészség és Nyírbátori Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Veszprém Vármegyei Főügyészség
Veszprém Vármegyei Főügyészség közérdekvédelmi szakterület (1)
Veszprémi Járási Ügyészség, Ajkai Járási Ügyészség és Pápai Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)
Zala Vármegyei Főügyészség
Zalaegerszegi Járási Ügyészség, Keszthelyi Járási Ügyészség és Nagykanizsai Járási Ügyészség, változó szolgálati hely (1)

ügyészségi fogalmazói állás betöltésére határozatlan időre. Az ügyészségi fogalmazó kinevezésekor az ügyészségi szolgálati viszony létesítésével egyidejűleg legfeljebb hat hónap próbaidőt is kikötünk.

 

A fogalmazói kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. Az ügyészségi fogalmazók kinevezésének feltételeit az Üjt. 109. §-ának (1) és (3) bekezdései, továbbá a 11. §-ának (4) és (4a) bekezdései állapítják meg. Ezek többek között: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi jogi végzettség. Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak, és nem folytathat politikai tevékenységet. Az ügyészségi fogalmazó joggyakorlata során megismeri az ügyészi tevékenység valamennyi szakterületét, valamint gyakorlatot szerez a főügyészségen és lehetőség szerint az ügyészségi nyomozás területén.

 

Az ügyészségi fogalmazó járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak.

 

Pályázni lehet 2024. május 27. napjától a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen a pályázati határidőig elérhető adatlap elektronikus kitöltésével, elküldésével, és az adatlap benyújtásának megerősítésével

2024. július 12. napjáig.

A pályázatot benyújtottnak tekintjük, amennyiben a pályázó az adatlapot kitöltötte, és a pályázat további dokumentumaival együtt elektronikusan elküldte, továbbá a regisztrációs számot tartalmazó válasz-e-mailre pályázati szándékát 24 órán belül megerősítette.

 

Az adatlap a benyújtást követően utóbb nem módosítható. Az adatok helyesbítésére a pályázónak a teljes adatlap újbóli benyújtásával van lehetősége a pályázásra nyitva álló határidőben. A pályázatban kizárólag a legutolsónak benyújtott adatlapon közölt adatokat és az ahhoz mellékelt dokumentumokat vesszük figyelembe.

 

A pályázati elektronikus felületen az adatlaphoz kérjük csatolni az alábbi dokumentumokat digitalizált – lehetőleg PDF – formában:

1. A pályázó legfontosabb személyi adatait és szakmai életútját (szakmai érdeklődési körét, szakdolgozatának témáját, a témaválasztás indokait, esetleges tudományos munkáját, publikációinak felsorolását) tartalmazó, géppel írt és aláírt, részletes, magyar nyelvű, hagyományos, mondatokban fogalmazott szakmai önéletrajz;

2. Az adatlap egyes adatait igazoló okiratok, különösen:

– a jogi végzettséget igazoló eredeti oklevél, ennek hiányában végzős joghallgatóknál a felsőoktatási intézmény által a tanulmányok befejezéséről kiállított eredeti igazolás, amelynek tartalmaznia kell az oklevél minősítését is (a jogi végzettséget igazoló oklevél vagy a tanulmányok befejezéséről kiállított igazolás – legkésőbb az első személyes meghallgatás időpontjáig – abban az esetben pótolható, ha a pályázó rendes záróvizsga időszaka a pályázati határidőt követően ér véget);

– a jogi végzettséget igazoló oklevél magyar nyelvű, a tantárgyakat és érdemjegyeket tartalmazó melléklete;

– az idegennyelv-ismeretet igazoló okirat (kizárólag államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány; nemzetközi nyelvvizsga csak akkor vehető figyelembe, ha a honosítás megtörtént, ez utóbbi esetben az erről szóló dokumentum is szükséges; egyetemi lektorátusi vizsga feltüntetését nem kérjük);

– a szakmai gyakorlatról, különösen az ügyészségi szakmai gyakorlatról szóló igazolás;

– a Kozma Sándor Tudományos Pályázaton való részvételről szóló igazolás.

3. A pályázónak külön íven csatolnia kell az adatlaphoz a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot, továbbá nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem áll, nem tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytat, vagy amennyiben igen, vállalja, hogy a pályázat elfogadása esetén kinevezéséig azt megszünteti. A pályázatra alkalmazni kell az ügyészség honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztatót (http://ugyeszseg.hu/kozerdeku-adatok/adatkezelesi-tajekoztato/), az Adatkezelési Szabályzatról szóló 1/2021. (I. 21.) LÜ utasítás, valamint az elektronikus úton beküldött jelentkezések személyes adatainak kezelése tekintetében az ügyészségi fogalmazói pályázatok kezelésére szolgáló informatikai rendszerről szóló 10/2019. (V. 28.) LÜ utasítás rendelkezéseit.

 

A pályázónak első személyes meghallgatása során be kell mutatnia a csatolt dokumentumok eredeti példányát, különösen a jogi végzettséget igazoló oklevelet, a tanulmányok befejezéséről kiállított igazolást vagy hitelesített másolatát.

 

A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a magyar állampolgárságot igazoló okiratot a pályázathoz nem kell csatolni. A pályázatot elnyert személynek külön felhívásra kell igazolnia hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal azt a tényt, hogy az Üjt. 11. §-a (4) bekezdésének a)–f) pontjában foglaltak vele szemben nem állnak fenn.

 

A pályázót a személyes meghallgatás időpontjáról, továbbá pályázata eredményéről az adatlapon megadott e-mail-címen értesítjük a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül. A pályázót a személyes meghallgatás időpontjáról, továbbá pályázata eredményéről az adatlapon megadott e-mail-címen értesítjük a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül.

 

A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, továbbá ha a pályázó

– a pályázati határidőig elektronikusan elérhető adatlapot nem töltötte ki, nem küldte el, illetve benyújtását nem erősítette meg az erre felszólító elektronikus levélre,

– a pályázatot hiányosan küldte el, és a hiánypótlására irányuló felszólításnak – a megjelölt rövid határidőben – nem tett eleget,

– a pályázati határidőig nem felel meg a kinevezés feltételeinek

 

Az elbírálásnál a tanulmányi eredmények és nyelvtudás mellett a pályázó tudományos-szakmai tevékenysége, valamint az ügyészség iránti érdeklődése (ügyészségi szakmai gyakorlat, Kozma Sándor Tudományos Pályázaton elért helyezés, szakdolgozat témaválasztása) is szerepet játszik.

 

Ez a pályázati hirdetmény megjelenik az Ügyészségi Közlönyben, valamint az ügyészség honlapján. A pályázati adatlap kitöltéséhez technikai, illetve érdemi segítséget a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen megadott telefonos elérhetőségeken kérhetnek.

 

Személyügyi és Továbbképzési Főosztály